6 قانون ابدی لاکچری مارکتینگ موفق

 
6 قانون ابدی لاکچری مارکتینگ موفق
اغلب مدیران برند های لوکس به این نتیجه رسیده اند که تجربه مشتری در لاکچری مارکتینگ ( Luxury Marketing ) یک فاکتور اساسی است. اما اغلب دانسته های ما در زمینه خلق تجربه مشتری ، برخواسته از برند های تولید انبوه است. اما برند های لاکچری مقوله ای کاملا متفاوت هستند و به روش های ویژه خود برای مدیریت و بازاریابی برند نیاز دارند. بنا به تحقیقات بازار گسترده ای که صورت پذیرفته است ، 6 موضوع زیر موضوعات مهمی هستند که برند های لوکس باید با تمرکز روی آنها تجربه مشتری را طراحی و ایجاد نمایند. برند های لاکچری باید به جای اتکا بر ارزش های برند ، به تمرکز بر روی باور ها بپردازند. باور های شخصی هر فرد برای او از ارزش برند ما ، با ارزش تر و مهم تر است. ضمنا هر فرد باور های مختلفی دارد و افراد را می توان بر اساس باورهایشان تفکیک نمود.
اغلب مدیران برند های لوکس به این نتیجه رسیده اند که تجربه مشتری در لاکچری مارکتینگ ( Luxury Marketing )  یک فاکتور اساسی است. اما اغلب دانسته های ما در زمینه خلق تجربه مشتری ، برخواسته از برند های تولید انبوه است. اما برند های لاکچری مقوله ای کاملا متفاوت هستند و به روش های ویژه خود برای مدیریت و بازاریابی برند نیاز دارند. بنا به تحقیقات بازار گسترده ای که صورت پذیرفته است ، 6 موضوع زیر موضوعات مهمی هستند که برند های لوکس باید با تمرکز روی آنها تجربه مشتری را طراحی و ایجاد نمایند.
برند های لاکچری باید به جای اتکا بر ارزش های برند ، به تمرکز بر روی باور ها بپردازند. باور های شخصی هر فرد برای او از ارزش برند ما ، با ارزش تر و مهم تر است. ضمنا هر فرد باور های مختلفی دارد و افراد را می توان بر اساس باورهایشان تفکیک نمود. اغلب مدیران برند های لوکس به این نتیجه رسیده اند که تجربه مشتری در لاکچری مارکتینگ ( Luxury Marketing )  یک فاکتور اساسی است. اما اغلب دانسته های ما در زمینه خلق تجربه مشتری ، برخواسته از برند های تولید انبوه است. اما برند های لاکچری مقوله ای کاملا متفاوت هستند و به روش های ویژه خود برای مدیریت و بازاریابی برند نیاز دارند. بنا به تحقیقات بازار گسترده ای که صورت پذیرفته است ، 6 موضوع زیر موضوعات مهمی هستند که برند های لوکس باید با تمرکز روی آنها تجربه مشتری را طراحی و ایجاد نمایند.

برند های لاکچری باید به جای اتکا بر ارزش های برند ، به تمرکز بر روی باور ها بپردازند. باور های شخصی هر فرد برای او از ارزش برند ما ، با ارزش تر و مهم تر است. ضمنا هر فرد باور های مختلفی دارد و افراد را می توان بر اساس باورهایشان تفکیک نمود. 
۲۵۴۵
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.