جزیره ی اخصوصی سانگ ساآ

 
جزیره ی اخصوصی سانگ ساآ
اغلب جزایر پیرامون کامبوج همچنان توسعه نیافته باقی مانده اند با اینحال جزیره خصوصی سانگ ساآ (Song Saa) فرصت کمیابی را برای شما فراهم می کند که نه تنها یکی از این جزایر را از نزدیک ببینید بلکه بتوانید شب را در این جزیره ی بهشتی بیاسایید. سانگ ساآ که به زبان خمری است و به معنی «دلدادگان» است استراحتگاهی است که دو جزیره را در بر گرفته است که با یک پل عابر پیاده بر فراز آبراهی که از میان دو جزیره عبور می کند، دو قسمت استراحتگاه را به یکدیگر پیوند داده است.
اغلب جزایر پیرامون کامبوج همچنان توسعه نیافته باقی مانده اند با اینحال جزیره خصوصی سانگ ساآ (Song Saa) فرصت کمیابی را برای شما فراهم می کند که نه تنها یکی از این جزایر را از نزدیک ببینید بلکه بتوانید شب را در این جزیره ی بهشتی بیاسایید. سانگ ساآ که به زبان خمری است و به معنی «دلدادگان» است استراحتگاهی است که دو جزیره را در بر گرفته است که با یک پل عابر پیاده بر فراز آبراهی که از میان دو جزیره عبور می کند، دو قسمت استراحتگاه را به یکدیگر پیوند داده است.
کلبه های این استراحتگاه بخشی از چوبهای بازسازی شده ی قایق های ماهیگیران محلی و نوعی چوب درختان منطقه که از آب گرفته می شود ساخته شده و باعث شده این کلبه ها کاملا رنگ و بوی منطقه ی استوایی را داشته باشند. با اینحال این منطقه مملو از نمادهای شکوه و تجمل است. جشن های هوای آزاد، استخرهای مجلل و حمام های دوقلوی کلبه ها همه مجلل و باشکوه اند.

اگر فکر می کنید که ماندن بر روی یک جزیره ی خصوصی زود کسل کننده می شود بیاد بگوییم که سخت در اشتباهید. شما می توانید موقع طلوع آفتاب در ورزش یوگای صبحگاهی شرکت کنید یا با ناز و آسایش در یک برنامه سلامتی و درمانی شرکت کنید که بر گرفته از آموزه های بوداست. همه ی این برنامه ها در مرکز سلامت اقامتگاه باران گیر استوایی ما برای شما مهیاست. همچنین با استفاده از یک صفحه ی نمایش بزرگ و یک پروژکتور حرفه ای، ویلای شما می تواند به یک سینمای خصوصی بدل شود.

لاکچری  

۳۵۵۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.